En beprövad process i fyra steg

 
 
 

Kort sagt utvecklar vi ett gemensamt språk på jobbet. Med hjälp av en beprövad process i fyra steg stärker vi dialogen och samarbetet, samt skapar insikt och engagemang. 

 
 
 
Steg-1-2.jpg

1. Se varje individs styrkor

Ett teams förmåga att samarbeta effektivt bygger på att den enskilde individen förstår sin egen roll och påverkan. Vilka styrkor tar varje person med sig in i samarbetet? Vad behöver var och en utveckla? Vilka uppgifter motiverar?

Det här typen av frågor reder vi ut med hjälp av Talent Insights analysverktyg från Institutet för Personlig Utveckling (IPU). En 40-sidig rapport och en personlig återkoppling ger nödvändiga insikter. Det första steget mot det gemensamma språket.

 
 
 
Steg-2-2.jpg

2. Ta temperaturen på teamet

Att bygga framgångsrika team är som att lägga pussel. Varje pusselbit är nödvändig för att skapa en helhet och först när alla bitar är hopsatta syns hela bilden tydligt. Vad kännetecknar ditt team när de kommunicerar och samarbetar och vilka utmaningar har de nu som behöver lösas?

Utifrån Talent Insights-analyserna tittar Future Relations på teamets styrkor och utvecklingsområden och föreslår sedan en plan för hur den gemensamma resan ska se ut.

 
 
 
Steg-3-600x750-sfw.jpg

3. Forma det gemensamma språket

Under en team-dag sätter vi det gemensamma språket i teamet. Dagen varvas med insikter från analyserna och praktiska övningar. Medlemmarna i teamet får förståelse för varandras likheter och olikheter och vad de behöver göra för att vässa samarbetet. Insikterna bidrar även till förståelse för hur de lättare kan nå fram till kunder och leverantörer.

Ökad arbetsglädje och smidigare kommunikation brukar vara en direkt följd av denna dag.

 
 
 

4. Den fortsatta utvecklingen

Rom byggdes inte på en dag och likadant är det när ett team behöver utveckla sitt samarbete. Vissa delar går snabbare, andra kräver mer stöttning. Ett samarbete med Future Relations pågår ofta från några månader till över ett år. 

När det gemensamma språket har satt sig kan den fortsatta utvecklingen exempelvis innebära att vissa medarbetare tar del av Future Relations ledar- och medarbetarprogram, några kanske gör EQ-analyser, som mäter emotionell intelligens medan andra behöver en puff framåt med lite coachning. Tillsammans ser vi till att både individer och team fortsätter att utvecklas!

 

 
 
Smidiga samarbeten ger energi och goda resultat!